Mong muốn trường đại học Hoa Sen giảm học phí HK 2033

Tôi là sinh viên đại học Hoa Sen. Dưới đây là những ý kiến của tôi về vấn đề học phí của trường đại học Hoa Sen. Mong là với môi trường được tự do ngôn luận và tôn trọng sinh viên, nhà trường sẽ sớm có phản hồi về vấn đề này một cách thỏa đáng khiến cho sinh viên và nhà trường đều vui vẻ.

1. Lý do không giảm học phí "vì nâng cấp hệ thống" đây là lý do không thỏa đáng vì hệ thống càng ngày càng lag. Chưa kể sinh viên hiện tại phải bỏ tiền ra để nâng cấp hệ thống và học với hệ thống quá tệ để sinh viên khóa sau hưởng hệ thống tốt hơn ?

2. Trong thông báo số 1094/ĐHHS-TNVLSV về Thông báo "Hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí", nhà trường nói từ hk 2034 phải đóng học phí trước khi bắt đầu học kỳ. Không giảm học phí, mà phải đóng hp không được trễ. Vậy là đang nghĩ cho sinh viên không ?

Những sinh viên ký vào đây có mong muốn nhà trường hoàn trả học phí học kỳ 2033. 

Xin cảm ơn

Ký Đơn thỉnh cầu này

By signing, I authorize Đạt Thành to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


HOặC

Bạn sẽ nhận được một email với đường dẫn xác nhận chữ ký của mình. Để bảo đảm rằng bạn nhận được email từ chúng tôi, vui lòng thêm info@petitions.net vào sổ liên hệ hoặc danh sách người gửi an toàn của bạn.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Learn more...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )