Các kiến ​​nghị phổ biến nhất vào 2020 - U.S. Virgin Islands

Mọi lúc | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 tháng | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

THƯ YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHÊNH LỆCH HỌC PHÍ

Đã tạo: 2020-05-04 Thống kê

Yêu cầu KDL Cáp treo Hồ Mây trả lại con đường dân sinh Viba qua núi Lớn cho người dân Vũng Tàu

Đã tạo: 2020-12-21 Thống kê

Mong muốn cải thiện Chất lượng môn học có mã DE tại trường Đại học Hoa Sen

Đã tạo: 2020-05-06 Thống kê

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có các biện pháp mạnh và toàn diện hơn trong việc cắt giảm rác thải nhựa

Đã tạo: 2020-01-03 Thống kê

EMT. No uséis este gesto a los pasajeros asiáticos.

Đã tạo: 2019-12-18 Thống kê

BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ NHÀ GIÁO PHẠM MINH HOÀNG

Đã tạo: 2017-06-18 Thống kê

LSQ HOA KỲ tại VN gia hạn passport Mỹ cho HA HOANG DIEP

Đã tạo: 2019-09-30 Thống kê