THƯ YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHÊNH LỆCH HỌC PHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 05 năm 2020

----------o0o----------

THƯ YÊU CẦU HOÀN TRẢ CHÊNH LỆCH HỌC PHÍ

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu trường EMASI.

Thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19, trường EMASI đã cho học sinh nghỉ một thời gian và sau đó, học online. Ngày 29/04, nhà trường đã gởi thông báo đi học lại và lịch học bù. Song song, nhà truờng đã gởi thông báo đến phụ huynh về việc: “xem việc dạy bù và học online tuơng đuơng với toàn bộ học phí và sẽ không hoàn lại học phí”.

Dù các phụ huynh rất thông cảm và muốn đồng hành cùng nhà trường trong giai đoạn khó khăn chung (cả nhà trường và phụ huynh cùng khó khăn, chứ không phải chỉ có nhà trường khó khăn, nên cả 2 bên đều cần giải quyết “thấu tình - đạt lý”), nhưng chúng tôi KHÔNG THỂ đồng ý với thông báo của nhà trường vì:

1- Thời gian học online không thể tính như thời gian học chính thức. Chúng tôi trả tiền KHÔNG PHẢI để con học online tại EMASI, do đó, nhà trường “ép buộc” phụ huynh phải công nhận học phí cho học online là KHÔNG HỢP LÝ

2- Thời gian học bù KHÔNG ĐỦ để bù đắp toàn bộ thời gian Học phần của Học kỳ 2, cụ thể như sau:

  •                  Toàn bộ Học phần của Học kỳ 2 là: 17.5 tuần
  •                  Thời gian học trước Tết: 2 tuần
  •                  Thời gian học bù dự kiến (khác nhau cho từng Khối lớp): tối đa là 11 tuần (theo thông báo từ nhà trường)

Do đó, thời gian có sự chênh lệch lớn và nhà trường cần hoàn lại phần học phí chênh lệch tuơng ứng.

Sau buổi làm việc với nhà trường, chúng tôi cũng đồng ý hỗ trợ nhà trường bằng cách công nhận tỉ lệ học online bằng với ⅓ học chính thức, ví dụ: 3 tuần học online tương đương 1 tuần học trực tiếp. Theo đó, phần học phí chênh lệch sẽ đuợc tính như sau:

(Số tuần nhà truờng cần hoàn học phí) = (Tổng số tuần học (17.5 tuần)) - (Số tuần đã học truớc Tết (2 tuần)) - (Số tuần học bù (11 tuần)) - (Số tuần học trực tuyến) x 1/3

Ví dụ như với khối lớp 2, số tuần học trực tuyến là 3 tuần thì:

(Số tuần nhà truờng cần hoàn học phí) = 17.5 - 2 - 11 - 3*(⅓) = 3.5 tuần

Tất nhiên là các Khối lớp có thời gian học bù khác nhau và thời gian học online khác nhau nên số tiền hoàn lại sẽ khác nhau, nhưng đều có thể tính toán khoa học và minh bạch theo cách trên.

Nhà trường cũng nhiều lần đưa ra lập luận là ngành giáo dục là ngành đặc thù nên không thể tính chính xác thời gian học như vậy, việc này chúng tôi KHÔNG đồng ý, vì:

  1.               Thứ đầu tiên chúng tôi mong chờ cho việc dạy và học là sự MINH BẠCH, nếu không tính rõ ràng, khoa học mà nói chung chung theo 1 khái niệm trừu tượng, cảm tính, không đo lường đuợc thì phản khoa học và phản giáo dục
  2.               Các trường khác đều cung cấp dịch vụ giáo dục không kém gì EMASI nhưng đều hành xử rất RÕ RÀNG và HOÀN TRẢ TOÀN BỘ học phí trong thời gian nghỉ học (dù đều có học online - giải pháp tình thế như EMASI)
  3.               Khi nhà truờng tính học phí cho phụ huynh, cũng tính đúng, tính đủ toàn bộ thời gian học và các dịch vụ đi kèm → KHÔNG THỂ “lúc thì tính kỹ, lúc thi không tính” được

Một lần nữa, chúng tôi rất cảm thông tình hình khó khăn chung và muốn đồng hành WIN-WIN cùng EMASI, nên chúng tôi KHÔNG HỀ yêu cầu hoàn lại TOÀN BỘ học phí thời gian nghỉ mà đồng ý phương án tính toán khoa học (bên trên) và hợp lý (cho cả nhà truờng và phụ huynh). Ngược lại, chúng tôi cũng chờ đợi một hành động “thấu tình - đạt lý” và “minh bạch - khoa học” từ phía nhà truờng để giải quyết tốt vấn đề này. Đồng thời, giải quyết tốt cũng tạo uy tín cho EMASI (phụ huynh cũ hài lòng, phụ huynh mới sẽ tin tưởng) để có thêm nhiều học sinh tham gia trước thềm năm học mới.

Trân trọng! 

         Các phụ huynh đồng ký tên như trong danh sách chữ ký đính kèm

Nơi nhận: 

- Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu truờng EMASILưu hồ sơ để chuyển tiếp (nếu cần):

- Các cơ quan thông tấn báo chí

- Phòng GDĐT Q7, Quận Thủ Đức và Sở GDĐT TPHCM

- Hội đồng nhân dân Q7, Quận Thủ Đức và TPHCM

- UBND Q7, Quận Thủ Đức và UBND TPHCM 


Nguyễn Phan Trung Hoàng    Liên hệ tác giả đơn thỉnh cầu

Ký Đơn thỉnh cầu này

Bằng việc ký tên, tôi chấp nhận rằng Nguyễn Phan Trung Hoàng sẽ có thể xem tất cả các thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn này.

Chúng tôi sẽ không hiển thị địa chỉ email của bạn công khai trực tuyến.

Chúng tôi sẽ không hiển thị địa chỉ email của bạn công khai trực tuyến.

Chúng tôi sẽ không hiển thị số điện thoại của bạn công khai trực tuyến.


Tôi đồng ý xử lý thông tin tôi cung cấp trong biểu mẫu này cho các mục đích sau:
Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Tìm hiểu thêm...