Thỉnh cầu Nhà chức trách sớm tử hình Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhẫn tâm đánh đập, hành hạ, gây ra cái chết thương tâm của cô bé 8 tuổi là con đẻ của Thái. Hành vi của hai bị cáo gây phẫn nộ trong xã hội và không thể được khoan hồng trong xã hội loài người. Cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội!


Nguyễn Khánh Trình    Liên hệ tác giả đơn thỉnh cầu

Ký Đơn thỉnh cầu này

By signing, I authorize Nguyễn Khánh Trình to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


HOặC

Bạn sẽ nhận được một email với đường dẫn xác nhận chữ ký của mình. Để bảo đảm rằng bạn nhận được email từ chúng tôi, vui lòng thêm info@petitions.net vào sổ liên hệ hoặc danh sách người gửi an toàn của bạn.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Learn more...