Thỉnh cầu Nhà chức trách sớm tử hình Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhẫn tâm đánh đập, hành hạ, gây ra cái chết thương tâm của cô bé 8 tuổi là con đẻ của Thái. Hành vi của hai bị cáo gây phẫn nộ trong xã hội và không thể được khoan hồng trong xã hội loài người. Cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội!


Nguyễn Khánh Trình    Liên hệ tác giả đơn thỉnh cầu

Ký Đơn thỉnh cầu này

By signing, I authorize Nguyễn Khánh Trình to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


HOặC

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Learn more...