Set RMIT Vietnam Society group to private, or create a new one

[English below]

Vì group RMIT Vietnam Society hiện tại đang public, cùng với việc yêu cầu join group lỏng lẻo, nên ai cũng có thể join vào. Sau vụ drama vừa qua, chúng ta đã biết được group có kẻ nằm vùng và chúng ta là con mồi của chúng, đặc biệt là lều báo tên K. Thế nên, petition này là để cho sinh viên và alumni của RMIT kí, đưa ra hai lựa chọn cho dàn admin group RMIT Vietnam Society:

1. Set lại chế độ private và lọc hết tất cả thành phần không học/không liên quan đến trường RMIT

2. Tạo một group hoàn toàn mới, set chế độ private, yêu cầu khi join sẽ là sID + ảnh chụp thẻ 

Hi vọng chúng ta sẽ có một group hoàn toàn lành mạnh và chỉ riêng cho RMITers. Xin cảm ơn.

Lưu ý: chỉ nên kí với mail trường để nhận diện sinh viên và là alumni.

ENGLISH:

Due to the RMIT Vietnam Society group being public, as well as the loose request when joining the group, anyone could join the group. After the recent drama, we have known that there are spies in our group, and we are their prey, especially the "newspaper" called K. Therefore, this petition is for RMIT students and alumni to sign, giving two options for the admins RMIT Vietnam Society group:

1. Set the group into private and kick out all the people who do not study in/related to RMIT

2. Create a new group, set to private, request when join will be sID + ID photo

Hope that we will have a healthy group of only for RMITers. Thank you.

Note: you should only use school mail to sign the identify students and alumni.

Ký Đơn thỉnh cầu này

Bằng việc ký tên, tôi chấp nhận rằng RMITers sẽ có thể xem tất cả các thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn này.

Chúng tôi sẽ không hiển thị địa chỉ email của bạn công khai trực tuyến.

Chúng tôi sẽ không hiển thị địa chỉ email của bạn công khai trực tuyến.


Tôi đồng ý xử lý thông tin tôi cung cấp trong biểu mẫu này cho các mục đích sau:
Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Tìm hiểu thêm...