Mong muốn cải thiện Chất lượng môn học có mã DE tại trường Đại học Hoa Sen

dai_hoc_hoa_sen.jpg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020    

 

KIẾN NGHỊ THƯ 

Về: Chất lượng môn học có mã DE tại trường Đại học Hoa Sen  

 

Kính gửi:

Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen

- Phó hiệu trưởng nhà trường

Phòng đào tạo

Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí

Chúng em, một bộ phận sinh viên trường Đại học Hoa Sen xin được gửi lời chào trân trọng đến các thầy, các cô và nhân viên các phòng ban nhà trường. Với tư cách là những Hoasener mang trong lòng sự tự hào và bằng tinh thần xây dựng chúng em có ý kiến sau:

Căn cứ theo Quy chế học sinh, sinh viên theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng em viết thư kiến nghị này nhằm kêu gọi đưa ra phương pháp để yêu cầu cả giảng viên và sinh viên sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong các lớp học mã DE nói riêng và đưa ra phương pháp để cải thiện chất lượng trong các lớp này nói chung vì những lí do sau đây:

1.    Căn cứ theo:

QUY ĐỊNH Về việc quản lý môn học (Ban hành theo Quyết định số 760/QĐ-BGH ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen) Điều 4, mục 4b;

QUY CHẾ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ số hiệu ĐT-QC-01 duyệt ngày 05/11/2013 của Phòng Đào tạo, điều 5, mục 3a;

Môn học giảng dạy bằng Tiếng Anh được hiểu là MH giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bao gồm MH giảng dạy, thảo luận, tài liệu và slide bài giảng, đề kiểm tra, đề thi cuối khóa bằng tiếng Anh.

2.    Theo khảo sát do chính chúng em thực hiện từ ngày 17/04/2020 đến ngày 24/04/2020 trên 289 sinh viên trường Đại học Hoa Sen:

32.4% sinh viên nói rằng trong một buổi học ở các MH giảng dạy bằng Tiếng Anh, giảng viên sử dụng dưới 50% tiếng Anh trong lớp học;

34,5% sinh viên khảo sát yêu cầu giảng viên tăng cường sử dụng tiếng Anh trong lớp;

Trong khuôn khổ của khảo sát, cũng rất nhiều sinh viên cũng phản ảnh về khả năng phát âm Anh ngữ của giảng viên làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức thông qua tiếng Anh.

3.    Vấn đề phát sinh không chỉ xảy ra với giảng viên mà còn ở sinh viên:

gần 80% sinh viên nói rằng mức độ sử dụng tiếng Anh trung bình của sinh viên trong lớp dưới 50%;

71,8% sinh viên được khảo sát mong muốn chính sinh viên phải tăng cường sử dụng tiếng Anh;

Chung quy, tỉ lệ sinh viên sử dụng tiếng Anh để trao đổi trong lớp còn quá thấp, tức là trung bình cứ một câu tiếng Anh thì sẽ có một câu tiếng Việt trong một lớp MH giảng dạy bằng tiếng Anh.

4.    Ở khía cạnh kết quả năng lực sinh viên sau môn học:

Hơn 50% sinh viên cho rằng ở cả 3 khía cạnh: kiến thức chung của môn, thuật ngữ chuyên môn và phản xạ tiếng anh nói chung, mức độ cải thiện sau môn học đều chỉ đạt dưới 50%.

5.    Giá một MH giảng dạy bằng tiếng Anh đắt hơn MH giảng dạy bằng tiếng Việt khoảng 500.000 đồng/tín chỉ, vì vậy chúng em cần chất lượng về cả mặt kiến thức cũng như trau dồi khả năng Anh ngữ tương xứng với số tiền chúng em bỏ ra.

Bằng tất cả sự tin tưởng và tinh thần xây dựng, chúng em mong muốn nhà trường rà soát lại chất lượng của các MH giảng dạy bằng tiếng Anh để có những chính sách phù hợp, hài hòa hai yếu tố là kiến thức chuyên môn và khả năng tiếng Anh nhằm hướng đến:

1.      Giảng viên tăng cường sử dụng tiếng Anh trong lớp.

2.      Sinh viên tăng cường sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong lớp. 

Trân trọng.

Ký Đơn thỉnh cầu này

By signing, I accept that Hoaseners will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display this information publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Learn more...