Chính sách bảo mật của Petitions.net

Người kiểm soát dữ liệu

Người kiểm soát dữ liệu cho các đơn kiến nghị cá nhân

Đối với mỗi bản kiến nghị, người kiểm soát dữ liệu là tác giả của bản kiến nghị tương ứng, người quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của đơn kiến nghị mà bạn quan tâm.

Công ty chúng tôi đóng vai trò là bộ xử lý dữ liệu, có nghĩa là chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho tác giả của kiến nghị, người là kiểm soát viên dữ liệu.

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu cho Các Dữ Liệu Khác Thu Thập trên Trang Web Của Chúng Tôi

Petitions24 Oy (Petitions.net)
PL 697
00101 Helsinki
Phần Lan

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Thay đổi chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét lại định kỳ.

Cập nhật lần cuối: 2024-06-03

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các tình huống khác nhau

Trong mỗi tình huống, chúng tôi nhằm làm rõ:

 • Chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào
 • Cách chúng tôi thu thập dữ liệu
 • Tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân

Khi bạn tạo một kiến nghị

 • Khoản dữ liệu cá nhân nào về tôi và bạn thu thập nó như thế nào?
  • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
   • Tên của bạn
   • Địa chỉ email
   • Quốc gia
  • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
   • địa chỉ IP
   • Độ phân giải màn hình
   • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
   • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Cơ sở pháp lý và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân về tôi là gì?
  • Thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:
   • To identify you
   • To contact you.
   • To display your name on the petition page.
  • Nghĩa vụ pháp lý trong các trường hợp sau:
   • We will process your data when we have a legal obligation to do so, for example, if we are responding to legal process or an enforceable governmental request.
 • Bạn sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu?
  • Your personal data related to the petition is stored until the petition is either deleted by you or by our team.
 • Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của tôi?
  • Các biện pháp tổ chức
   • Employee training
   • Our workers only have access to the data that is needed for their work.
  • Các biện pháp kỹ thuật
   • We use Security Sockets Layer (SSL) encryption technology to encrypt all the data before it travels over the internet.
   • Firewalls
   • Daily backups
   • Passwords are not saved in clear text. We calculate hash sums of the passwords and use salts.
 • Frequently asked questions

Khi bạn ký đơn thỉnh nguyện hoặc chỉnh sửa chữ ký của mình

 • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
  • The author of each petition determines what information is requested from the signatories. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của đơn kiến nghị mà bạn quan tâm.
 • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • The author of each petition determines the purposes for processing the personal data of the signatories. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của đơn kiến nghị mà bạn quan tâm.
 • Cơ sở pháp lý
  • Consent of the data subject
 • Bạn sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu?
  • The author of each petition determines the retention period for the personal data of the signatories. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của đơn kiến nghị mà bạn quan tâm.
 • Roles and Responsibilities:
  • Công ty chúng tôi đóng vai trò là bộ xử lý dữ liệu, có nghĩa là chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho tác giả của kiến nghị, người là kiểm soát viên dữ liệu. The Data Controller is responsible for deciding what data is collected, why it is collected, and how long it is retained. As the Data Processor, we manage the technical aspects of this process, including data storage, security, and processing.
 • Frequently asked questions

When you send a message to the author of a petition

 • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Content of the Message
 • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • To enable communication between the author and individuals interested in the topic of the petition.
 • Cơ sở pháp lý
  • Consent of the data subject
 • Data Retention
  • Tối đa 5 năm
 • How is my personal data shared?
  • The author of the petition will receive the information provided in the contact form.

Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa tài khoản người dùng

 • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Thành phố
  • Quốc gia
 • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • Email address is used for communication with you.
  • The email address serves as the username for your account.
  • To manage your user account
  • To pre-fill the signature forms
  • To manage petitions you have created
  • To manage your own signatures
 • Cơ sở pháp lý
  • Consent of the data subject
 • Data Retention
  • Retained as long as the user account is active.

When you buy an advertising campaign

 • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
  • Tên của bạn
  • Địa chỉ email của bạn
  • Your country
 • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • Country information is used to determine the vat rate.
  • Email address is used for communication with you.
   • Example 1: We send a message when the advertising campaign starts.
   • Example 2: We send a message when the advertising campaign ends.
 • How is my personal data shared?
  • We share your name and country with our bookkeeper and with our auditor.
 • Cơ sở pháp lý
  • Execution of a contract
  • Comply with law.
 • Bạn sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của tôi trong bao lâu?
  • The data is kept for 6 years from the end of the financial year in which they relate.

When You Try to Log In

 • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
  • Địa chỉ email
 • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • What are the legal basis for collecting information about me?
  • Your consent in the following cases:
   • To verify your identity and grant access to your account
  • Controller's legitimate interests in the following cases:
   • Detecting, preventing, or otherwise addressing fraud, abuse, security, or technical issues with our services
 • Data Retention
  • 5 years

When You Write or Edit a Comment

This does not mean the comment field when you sign a petition.

 • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Content of the comment
 • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • To display and manage your comment on the platform
 • Cơ sở pháp lý
  • Consent of the data subject
 • How is my personal data shared?
  • -
 • Data Retention
  • Retained for as long as the petition has not been removed.

When You Make a Request to Manage Your Signatures

 • Dữ liệu cá nhân bạn tự cung cấp
  • Địa chỉ email
 • Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • To identify and provide you with the capability to manage your signatures
 • Cơ sở pháp lý
  • Consent of the data subject
 • Data Retention
  • 365 days

When You View any Page on Our Website

  Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • To measure the number of page views
  • To measure the number of visits
  • To improve the website
  • To analyze user behaviour
  • Detecting, preventing, or otherwise addressing fraud, abuse, security, or technical issues with our services
 • Cơ sở pháp lý
  • Controller's legitimate interests
 • Data Retention
  • 365 days

When You View an Ad of Petition on Our Website

  Dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự động
  • địa chỉ IP
  • Độ phân giải màn hình
  • Tên trình duyệt và số phiên bản của nó
  • Tên hệ điều hành và số phiên bản của nó
 • Mục đích
  • Measure the effectiveness of ad campaigns
  • To target petition ads better
 • Cơ sở pháp lý
  • Controller's legitimate interests
 • Data Retention
  • 365 days

When you click Facebook Share Button

 • When you click the Facebook share button on our website, you have the option to share content from our site on your Facebook profile.
 • Clicking this button may result in Facebook collecting data about you, such as your interaction with the button and the date and time of the action. However, Facebook only receives this information when you actively click the share button.

Your Privacy with Facebook

 • These features are governed by Facebook's privacy policy, and we do not have control over how Facebook processes the data once it is shared.
 • We recommend reviewing Facebook’s privacy policy and your privacy settings on Facebook to understand how your data is handled.

Remember, using this Facebook feature is entirely optional. If you have any concerns about privacy related to this feature, you may choose to avoid using this feature.

When you click Facebook Login Button

 • We offer the option to sign in to our website using Facebook Login for your convenience.
 • When you use Facebook Login, Facebook will provide us with access to certain information in your Facebook account, as per your privacy settings on Facebook. This can include your name, email, and profile picture.
 • Please note that Facebook only shares this information with us if you choose to use Facebook Login and give consent for data sharing.

Your Privacy with Facebook

 • These features are governed by Facebook's privacy policy, and we do not have control over how Facebook processes the data once it is shared.
 • We recommend reviewing Facebook’s privacy policy and your privacy settings on Facebook to understand how your data is handled.

Remember, using this Facebook feature is entirely optional. If you have any concerns about privacy related to this feature, you may choose to avoid using this feature.

When you click WhatsApp Share Button

We have integrated a WhatsApp share button on our website. This feature allows you to share content from our site with others through WhatsApp. Here's how it affects your data:

 • When you click the WhatsApp share button, it enables you to share links or content from our website directly through your WhatsApp account.
 • Using this button may involve WhatsApp accessing information about your action, such as the fact that you shared a specific link. However, WhatsApp only receives this information when you actively use the share button.
 • We do not collect any personal data through the use of the WhatsApp share button. However, WhatsApp's data processing practices are governed by its own privacy policy.

We recommend reviewing WhatsApp’s privacy policy to understand how your data is handled when using this feature. Remember, using the WhatsApp share button is completely optional.

Personal data we receive if you pay us using payment processor PayTrail

 • Tên của bạn
 • Name of your bank

Personal data we receive if you pay us using payment processor Paypal

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Residence country

Khi bạn nhận được email từ chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi

Google

Google Services for Email Handling: We utilize Google's email services for both sending emails to our users and storing emails we receive. This integration with Google allows us to maintain efficient, reliable communication and ensure that our email records are securely managed.

Data Processing: The use of Google's email services involves processing personal data, including but not limited to, email addresses and the content of the emails. This processing is essential for the delivery and storage of emails, enabling us to keep in touch with our users and effectively manage our services.

Data Protection: We take the privacy and security of your personal data seriously. Google provides robust security measures to protect the data processed through its email services against unauthorized access, loss, or compromise. In line with our commitment to data protection, we have implemented appropriate safeguards to ensure that your personal data is handled securely and in accordance with applicable data protection laws.

Legal Basis: Our use of Google's email services to send and store emails is based on our legitimate interest in utilizing secure and efficient tools for business communication. This practice helps us in fulfilling our contractual obligations, providing support, and delivering important information to our users.

AWS SES

We utilize Amazon Web Services Simple Email Service (AWS SES) as our email sending service.

Data Processing and Security: When sending emails via AWS SES, certain personal data, including email addresses and potentially names (if included in the email content), are processed through AWS's servers.

Legal Basis for Using AWS SES: The use of AWS SES for email communication is based on our legitimate interests in utilizing efficient and secure methods for sending emails to our users.

Data Protection: We have implemented appropriate safeguards to ensure the confidentiality and security of your data when processed by AWS SES. This includes data encryption in transit and adherence to strict data processing agreements that comply with applicable data protection laws.

Để biết thêm thông tin về cách AWS xử lý dữ liệu và cam kết bảo vệ dữ liệu của họ, vui lòng tham khảo Thông báo bảo mật của AWS.

Quyền của Chủ thể Dữ liệu

 • Quyền được biết thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ
 • Quyền truy cập dữ liệu của họ
 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu của họ
 • Quyền xóa dữ liệu của họ và quyền được lãng quên
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu của họ
 • Quyền chuyển dữ liệu
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của họ
 • Quyền không phải chịu quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.