Hãy kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới(WHO)điều tra Phòng thí nghiệm Fort Detrick ở Hoa Kỳ!

Hãy ký tên chung! Hãy kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới(WHO)điều tra Phòng thí nghiệm Fort Detrick ở Hoa Kỳ! Trước sự bùng nổ của dịch COVID 19 năm 2019, một vụ rò rỉ đáng ngờ đã xảy ra ở Phòng thí nghiệm Fort Detrick của quân đội Hoa Kỳ. Phòng thí nghiệm này không chỉ chứa một số lượng lớn vi rút và  vi khuẩn  nguy hiểm đối với con người, mà còn tham gia nghiên cứu các loại vi rút đáng ngờ vì thế đã xảy ra nhiều sự cố về an toàn. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết vụ rò rỉ với lý do an ninh quốc gia.Chính phủ Hoa Kỳ che đậy như vậy rất đáng nghi ngờ . Chúng tôi phải gửi một bức thư ngỏ tới WHO kêu gọi một cuộc điều tra về phòng thí nghiệm Fort Detrick. Chỉ có bằng cách cho phép các chuyên gia từ các quốc gia  không phụ thuộc vào  chính trị của Hoa Kỳ điều tra kỹ lưỡng phòng thí nghiệm này, chúng ta mới có thể tìm ra sự thật về nguồn gốc của COVID 19 virus, đây mới là sự chịu  trách nhiệm về an toàn  tính mạng con người trên toàn  thế giới.Tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn bè tham gia và kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới(WHO) để các chuyên gia vi rút, chuyên gia an toàn trong phòng thí nghiệm và chuyên gia vũ khí sinh hóa từ khắp nơi trên thế giới đến điều tra Phòng thí nghiệm Fort Detrick ở Hoa Kỳ.Ký tên ở đây sẽ không có những ảnh hưỡng  nào cho  các bạn mà sẽ đem lại an ninh và hạnh phúc cho toàn thế giới, các bạn hãy ký tên ở đây ! Sign! Let us call on the WHO to investigate the Fort Detrick Laboratory of the United States! As we know, on the eve of the Covid 19 epidemic, a suspicious leak occurred in the Fort Detrick Biolab of the US military. It is reported widely that this laboratory contains a large number of viruses and bacterium extremely dangerous to humans, because it has been engaged in the research of suspicious viruses. how dangerous it is! However, the US government has refused to disclose the details of the leak. How doubtful it is! We should send an open letter to the WHO calling for an investigation into the Fort Detrick Biolab. As long as the experts from other countries independent of the geopolitical influence of the USA join to conduct a thorough investigation into this lab, we can find out the truth about the source of the Covid 19.  By doing this, can the safety of human life be ensured. Sign to make an appeal to the World Health Organization for virus experts, laboratory safety experts, and biochemical weapons experts from all over the world to investigate it! Just join  us! 

Ký Đơn thỉnh cầu này

By signing, I accept that Aug Chriatina will be able to see all the information I provide on this form.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Learn more...