BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ NHÀ GIÁO PHẠM MINH HOÀNG

Thảo luận

#8

Để phục vụ chính họ, nhà cầm quyền Việt Nam sẵn sàng chà đạp lên hiến pháp và luật pháp của họ, sẵn sàng đặt để ra những điều luật trái với lẽ phải. Vì vậy, chúng ta phải lên án hành động cực kỳ sai trái này vì nếu ngày hôm nay họ làm được với anh Phạm Minh Hoàng, thì ngày mai họ có thể tước bỏ quốc tịch của bất cứ ai đang tranh đấu cho một đất nước Việt Nam dân chủ và tiến bộ.

(California, 2017-06-18)