Thư Ngỏ Kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang

Thảo luận

#1

ủng hộ trả tự do cho PDL ngay

vu duc tai (BLG, 2022-08-08)

#2

Freedom, Democracy and Human Rights are not recognized and present in Vietnam. Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Vivien DANIEL (Toronto, 2022-08-09)

#3

No respect for human rights!

Canh Lam (TKO, 2022-08-09)

#4

communist VN very cruel

Dat Dang (TKO, 2022-08-09)

#5

Tôi ký vì quá bức xúc trước thái độ và cách hành xử của chính phủ

hung chu (TKO, 2022-08-09)

#6

Tôi kí vì muốn lấy lại công bằng cho dân chủ

Vinh Pham (TKO, 2022-08-09)

#7

The government's attempt to force interference in religious practices is unconstitutional.

Duc Pham (TKO, 2022-08-09)

#8

They do not respect human rights,in fact they abuse it

Phic Hdok (TKO, 2022-08-09)

#9

As a citizen of Vietnam, I feel Vietnam is not a country for Human Right, what I see is that this country violates all rights of the people

Phuong Tran (TKO, 2022-08-09)

#10

Viet Nam ist ein kommunistisches Land, das weder Meinungsfreiheit noch Menschenrechte respektiert. Deswegen soll dieses Land nicht in Menschenrechtsrat eintreten.

Tri Pham (TKO, 2022-08-09)

#11

Vietnamese Communist Government has no human right for population.

chinh my (TKO, 2022-08-09)

#12

I am signing because the Vietnamese government has persistently violated human rights over the past 47 years.

NGUYEN TIEN (TKO, 2022-08-09)

#13

Tôi kí vì tôi phản đối độc quyền

Dảng Việt (Hànội, 2022-08-09)

#14

I do not electVietNam to the United Nations Human Right Council for the 2023-2025 term.

Dảng Tân (Hànội, 2022-08-09)

#15

Boycott societies who commit atrocities to people and animals

Dảng Việt (Hànội, 2022-08-09)

#16

Communist Vietnam Never had human rights

Dảng Tân (Hànội, 2022-08-09)

#17

Tôi ký đơn này vì muốn đồnlaij công bằng cho PDT

Phuong Thu (Hànội, 2022-08-09)

#18

Because Vietnam regime has a record of severe violences and abuse of human right

Thúy Phượng (Hànội, 2022-08-09)

#19

Tôi ký vì muốn luật pháp đòi lại sự công bằng cho phạm đoan trang

Anh Nguyễn (Hànội, 2022-08-09)

#20

Any country that agrees with Russian atrocities deserves severe censure.

Phuong Trieu (Hànội, 2022-08-09)

#21

Phong

Huyền Trang (Hànội, 2022-08-09)

#22

Vietnam blatantly violates basic human rights of its people daily. Vietnam cannot sits in UNHRC for any reason.

Huyền Trương (Hànội, 2022-08-09)

#23

Toi ky vi phan no

Phuong Nguyen (Hànội, 2022-08-09)

#24

công lý cho cô Trang

Anthony Mac (HồChíMinh, 2022-08-09)

#25

Viet Nam still put people in jails because they're speaking up about politics

Mai Lu (HồChíMinh, 2022-08-09)

#26

Tôi ký vì quá bất bình trước hành động dã man cho cô Trang

Trang Nguyen (HồChíMinh, 2022-08-09)

#27

They did not vote against the war in Ukraine

Khánh Hòa (HồChíMinh, 2022-08-09)

#28

No seat in UN Human Rights Council!

Vũ Khánh (HồChíMinh, 2022-08-09)

#29

Tôi ký vào đơn kiến nghị này bởi vì tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đòi lại sự công bằng cho những nhà báo dân chủ

Ngọc Nguyễn (HồChíMinh, 2022-08-09)

#30

Tôi mong muốn bảo vệ quyền lợi cho ngôn luân tự do

Hang Ngo (HồChíMinh, 2022-08-09)

#31

Because they not respect our rights, killing, imprisons and Harass innocent people in the Central Highlands of Vietnam.

Lan Ngô (HồChíMinh, 2022-08-09)

#32

No freedom in Vietnam

Dào Nguyễn (Hồ, 2022-08-09)

#33

Tôi ký vì muốn luật pháp đòi lại sự công bằng cho phạm đoan trang

Marty Ferguson (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#34

communist VN very cruel

Minh Tran (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#35

Tôi ký đơn này vì muốn đồnlaij công bằng cho PDT

Linh Lê (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#36

Tôi kí vì không thể chấp nhận hành vi độc quyền.

Hoàng Mỹ (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#37

Phong

Hiền Phạm (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#38

Muốn đòi lại sự công bằng cho cô Trang và muốn kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng, bởi chúng quá tàn nhẫn

Thị Thanh (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#39

Tôi ký đơn này vì muốn đồnlaij công bằng cho PDT

Hồng NhungĐinh (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#40

Vietnamese communist regime is a cruel and torture Vietnamese people in Vietnam.

Thảo Thanh (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#41

VIETNAM COMMUNIST NEVER RESPECT HUMAN RIGHT

Ngoc QuyenPham (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#42

Freedom, Democracy and Human Rights are not recognized and present in Vietnam. Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Thanh Phan (CàMau, 2022-08-09)

#43

There's no bright future for my country, even thought I know a lot of people (some are my dear friends) are fighting for justices everyday, but it will take a very very long time to educate people and make any small change.

Nguyen Ha (CàMau, 2022-08-09)

#44

In recent days, the world has been overly shaken by the Russian Federation’s invasion of Ukraine. Millions of Ukrainians had to flee their homes in many towns destroyed by Russian bombs and thousands massacred, including women and children.

Anh Tran (CàMau, 2022-08-09)

#45

Tôi kí vì không thể chấp nhận hành vi độc quyền.

Nguyễn Thanh (CàMau, 2022-08-09)

#46

In recent days, the world has been overly shaken by the Russian Federation’s invasion of Ukraine. Millions of Ukrainians had to flee their homes in many towns destroyed by Russian bombs and thousands massacred, including women and children.

Tran Khanh (CàMau, 2022-08-09)

#47

Để phục vụ chính họ, nhà cầm quyền Việt Nam sẵn sàng chà đạp lên hiến pháp và luật pháp của họ, sẵn sàng đặt để ra những điều luật trái với lẽ phải.

NguyễnThị ThuỳDung (CàMau, 2022-08-09)

#48

Freedom, Democracy and Human Rights are not recognized and present in Vietnam. Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Trang Tran (CàMau, 2022-08-09)

#49

Vietnamese Communist Regime has no human rights!

thanh nguyen (London, 2022-08-09)

#50

There's no bright future for my country, even thought I know a lot of people (some are my dear friends) are fighting for justices everyday, but it will take a very very long time to educate people and make any small change.

THUONG HOANG (London, 2022-08-09)

#51

Freedom, Democracy and Human Rights are not recognized and present in Vietnam. Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Minh Truong (London, 2022-08-09)

#52

đây là một hành vi giết người và mong muốn có một bản án răn đe cho xã hội. Phat

Long Dang (London, 2022-08-09)

#53

chúng ta phải lên án hành động cực kỳ sai trái này

THUONG HOANG (London, 2022-08-09)

#54

Vietnam is a perpetual human rights abuser. Don't elect a human rights abuser to UN Human Rights Council, as it will degrade and discredit the UN HRC.

Colin Tran (London, 2022-08-09)

#55

Vietnam is a perpetual human rights abuser. Don't elect a human rights abuser to UN Human Rights Council, as it will degrade and discredit the UN HRC.

bien Nguyen (London, 2022-08-09)

#56

Freedom, Democracy and Human Rights are not recognized and present in Vietnam. Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Llv Conquest (London, 2022-08-09)

#57

Because they do not believe in human rights !!! They only believe in their rights !!!

tu anh (London, 2022-08-09)

#58

Because Vietnamese have no human rights

Henry Pham (London, 2022-08-09)

#59

Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Truong Mai (London, 2022-08-09)

#60

I am signing because the Vietnamese government has persistently violated human rights over the past 47 years.

Tuan Nguyen (London, 2022-08-09)

#61

Mong các nhà lãnh đạo xử lý nghiêm vụ án này

thanh nguyen (London, 2022-08-09)

#62

Tôi ký vì quá bất bình trước hành động dã man cho cô Trang

Dawn Johnson (London, 2022-08-09)

#63

Vietnam's idea of human rights would be no different to that of other communist countries - a privilege to be enjoyed only by elite party members.

Bao Nguyen (London, 2022-08-09)

#64

Boycott societies who commit atrocities to people and animals

Nguyen Thieu (London, 2022-08-09)

#65

đây là một hành vi giết người và mong muốn có một bản án răn đe cho xã hội. Phat

Glenys Dean (London, 2022-08-09)

#66

Tôi kí vì muốn lấy lại công bằng cho dân chủ

Phuong Nguyen (London, 2022-08-09)

#67

Vietnam's idea of human rights would be no different to that of other communist countries - a privilege to be enjoyed only by elite party members.

Nguyễn Thanh (London, 2022-08-09)

#68

Because Vietnam regime has a record of severe violences and abuse of human right

tony nguyen (London, 2022-08-09)

#69

No respect for human rights!

Phuong Tran (London, 2022-08-09)

#70

Do not elect Viet nam to the United Nations Human Right council for the 2023-2025 term.

Tri Pham (London, 2022-08-09)

#71

Vietnam violates and discredits the noble principles and ideals of the United Nations.

chinh my (London, 2022-08-09)

#72

Viet Nam communist never respect the religion freedom that they has signed!

Canh Lam (TKO, 2022-08-09)

#73

Tôi kí vì muốn lấy lại công bằng cho dân chủ

Dat Dang (TKO, 2022-08-09)

#74

Toi ky vi phan no

hung chu (TKO, 2022-08-09)

#75

There is no reason to elect a human rights violated country like Vietnam to be a member of United Nation for human rights

Vinh Pham (TKO, 2022-08-09)

#76

Toi kỳ thinh nguyện thu nay de đoi lai công bằng cho phạm đoan trang

Duc Pham (TKO, 2022-08-09)

#77

Freedom For Vietnam Now — Human Rights For Vietnam Now — No Communist — No Corruption

Phic Hdok (TKO, 2022-08-09)

#78

Toi ky vi phan no

Phuong Tran (TKO, 2022-08-09)

#79

công lý cho cô Trang

Tri Pham (TKO, 2022-08-09)

#80

Vietnamese government definitely not worthy to be a member of United Nations Human Rights

chinh my (TKO, 2022-08-09)

#81

There is no reason to elect a human rights violated country like Vietnam to be a member of United Nation for human rights

NGUYEN TIEN (TKO, 2022-08-09)

#82

Die Menschenrechte werden in Vietnam zunehmend mit Füssen getreten. Je mehr Vietnam in die Weltgemeinschaft durch z.B. EVFTA, PCA, APEC ... desto mehr werden Menschenrechte in Vietnam verletzt.

Dảng Việt (Hànội, 2022-08-09)

#83

Any country that agrees with Russian atrocities deserves severe censure.

Dảng Tân (Hànội, 2022-08-09)

#84

communist VN very cruel

Dảng Việt (Hànội, 2022-08-09)

#85

Viet Nam communism they did not respect Vietnamese peoples how can they do work as a Council of United Nation

Dảng Tân (Hànội, 2022-08-09)

#86

I am signing because the Vietnamese government has persistently violated human rights over the past 47 years.

Phuong Thu (Hànội, 2022-08-09)

#87

Vietnam's idea of human rights would be no different to that of other communist countries - a privilege to be enjoyed only by elite party members.

Thúy Phượng (Hànội, 2022-08-09)

#88

Vì sự an toàn của dư luân Việt Nam, tương lai của đất nước.

Anh Nguyễn (Hànội, 2022-08-09)

#89

Muốn đòi lại sự công bằng cho cô Trang và muốn kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng, bởi chúng quá tàn nhẫn

Phuong Trieu (Hànội, 2022-08-09)

#90

Vietnamese communist regime is a cruel and torture Vietnamese people in Vietnam.

Huyền Trang (Hànội, 2022-08-09)

#91

Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Huyền Trương (Hànội, 2022-08-09)

#92

Đã ký

Phuong Nguyen (Hànội, 2022-08-09)

#93

Because they do not believe in human rights !!! They only believe in their rights !!!

Anthony Mac (HồChíMinh, 2022-08-09)

#94

Tôi ký vì sự công bằng cho cô Đoan Trang

Mai Lu (HồChíMinh, 2022-08-09)

#95

Vietnam schert sich einen feuchten Dreck um die internationale Vereinbarung und Gesetzte ...

Trang Nguyen (HồChíMinh, 2022-08-09)

#96

Freedom, Democracy and Human Rights are not recognized and present in Vietnam. Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Khánh Hòa (HồChíMinh, 2022-08-09)

#97

The freedom of VN and for my country freedom. Thanks

Vũ Khánh (HồChíMinh, 2022-08-09)

#98

Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Ngọc Nguyễn (HồChíMinh, 2022-08-09)

#99

Vietnamese Communist Government has no human right for population.

Hang Ngo (HồChíMinh, 2022-08-09)

#100

There's a lot of Vietnamese got brainwashed as well, living in the country like that make them become a soulless and heartless.

Lan Ngô (HồChíMinh, 2022-08-09)

#101

Muốn đòi lại sự công bằng cho cô Trang và muốn kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng, bởi chúng quá tàn nhẫn

Dào Nguyễn (Hồ, 2022-08-09)

#102

They did not vote against the war in Ukraine

Marty Ferguson (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#103

No freedom in Vietnam

Minh Tran (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#104

Viet Nam ist ein kommunistisches Land, das weder Meinungsfreiheit noch Menschenrechte respektiert. Deswegen soll dieses Land nicht in Menschenrechtsrat eintreten.

Linh Lê (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#105

Tôi ký vì sự công bằng cho cô Đoan Trang

Hoàng Mỹ (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#106

I'm signing because I hope change the low of manifestation and right of voice

Hiền Phạm (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#107

There is no human rights in Việt Nam!. Government failed their people nothing but corruption.

Thị Thanh (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#108

Đòi lại công bằng cho Pham đoan trang

Hồng NhungĐinh (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#109

Freedom, Democracy and Human Rights are not recognized and present in Vietnam. Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Thảo Thanh (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#110

Because they not respect our rights, killing, imprisons and Harass innocent people in the Central Highlands of Vietnam.

Ngoc QuyenPham (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#111

Toi ky vi phan no

Thanh Phan (CàMau, 2022-08-09)

#112

The Socialist Republic of Vietnam was among those who voted against it.

Nguyen Ha (CàMau, 2022-08-09)

#113

Tôi ký vì tôi phản đối bắt cô trang

Anh Tran (CàMau, 2022-08-09)

#114

Tôi mong thủ tướng chính phủ xem xét trường hợp khiến bức xúc gây phẫn nộ dư luận.

Nguyễn Thanh (CàMau, 2022-08-09)

#115

With all due respect, Vietnam's communist party doesn't give a shit about their people and their own country. They will put you behind the bars if you dared to raise your voices against them.

Tran Khanh (CàMau, 2022-08-09)

#116

Because Vietnam regime has a record of severe violences and abuse of human right

NguyễnThị ThuỳDung (CàMau, 2022-08-09)

#117

Tôi kí vì không thể chấp nhận hành vi độc quyền.

Trang Tran (CàMau, 2022-08-09)

#118

Vietnamese Communist Government has no human right for population.

thanh nguyen (London, 2022-08-09)

#119

Vietnam is a one-party dictatorship country, that has no respect for human rights, it does not deserve to be on the Council.

THUONG HOANG (London, 2022-08-09)

#120

phản đối hành vi bạo lực với đoan trang

Minh Truong (London, 2022-08-09)

#121

With all due respect, Vietnam's communist party doesn't give a shit about their people and their own country. They will put you behind the bars if you dared to raise your voices against them.

Long Dang (London, 2022-08-09)

#122

They do not respect human rights,in fact they abuse it

THUONG HOANG (London, 2022-08-09)

#123

Cộng-Sản Việt-Nam độc-tài. gian-ác...khoơng có nhân-quyền !

Colin Tran (London, 2022-08-09)

#124

phản đối hành vi bạo lực với đoan trang

bien Nguyen (London, 2022-08-09)

#125

I'm signing because I hope change the low of manifestation and right of voice

Llv Conquest (London, 2022-08-09)

#126

Communist treated human badly

tu anh (London, 2022-08-09)

#127

Vietnamese government definitely not worthy to be a member of United Nations Human Rights

Henry Pham (London, 2022-08-09)

#128

Tôi ký vì sự công bằng cho cô Đoan Trang

Truong Mai (London, 2022-08-09)

#129

The people does not have right freedom and human right in Vietnam.

Tuan Nguyen (London, 2022-08-09)

#130

Tôi kí vì tôi phản đối độc quyền

thanh nguyen (London, 2022-08-09)

#131

đây là một hành vi giết người và mong muốn có một bản án răn đe cho xã hội. Phat

Dawn Johnson (London, 2022-08-09)

#132

Faced with this heinous crime, on the 7 of April 2022, the United Nations General Assembly adopted a resolution to suspend Russia from the United Nations Human Rights Council. Ninety-three countries voted in favor, 58 abstained, and 24 opposed.

Bao Nguyen (London, 2022-08-09)

#133

Tôi kí vì tôi phản đối độc quyền

Nguyen Thieu (London, 2022-08-09)

#134

They do not respect human rights,in fact they abuse it

Glenys Dean (London, 2022-08-09)

#135

VIETNAM COMMUNIST NEVER RESPECT HUMAN RIGHT

Phuong Nguyen (London, 2022-08-09)

#136

Tôi ký vì tôi phản đối bắt cô trang

Nguyễn Thanh (London, 2022-08-09)

#137

Vietnamese Communist Government has no human right for population.

tony nguyen (London, 2022-08-09)

#138

Faced with this heinous crime, on the 7 of April 2022, the United Nations General Assembly adopted a resolution to suspend Russia from the United Nations Human Rights Council. Ninety-three countries voted in favor, 58 abstained, and 24 opposed.

Phuong Tran (London, 2022-08-09)

#139

Tôi ký vì quá bất bình trước hành động dã man cho cô Trang

Tri Pham (London, 2022-08-09)

#140

Vietnam needs to address its internal human rights violation before they can have a word on World arena.

chinh my (London, 2022-08-09)

#141

communist VN very cruel

thanh nguyen (London, 2022-08-09)

#142

Vietnamese government definitely not worthy to be a member of United Nations Human Rights

THUONG HOANG (London, 2022-08-09)

#143

There is no human rights in Việt Nam!. Government failed their people nothing but corruption.

Minh Truong (London, 2022-08-09)

#144

Tôi ký vì quá bất bình trước hành động dã man cho cô Trang

Long Dang (London, 2022-08-09)

#145

They do not respect human rights,in fact they abuse it

THUONG HOANG (London, 2022-08-09)

#146

Vietnam is a one-party dictatorship country, that has no respect for human rights, it does not deserve to be on the Council.

Colin Tran (London, 2022-08-09)

#147

Daher unterstütze ich diese.

bien Nguyen (London, 2022-08-09)

#148

Vietnamese communist regime is a cruel and torture Vietnamese people in Vietnam.

Llv Conquest (London, 2022-08-09)

#149

ôi ký vì lấy lại công lý cho cô trang

tu anh (London, 2022-08-09)

#150

Because Vietnam regime has a record of severe violences and abuse of human right

Henry Pham (London, 2022-08-09)

#151

I’m signing because…(optional)

Truong Mai (London, 2022-08-09)

#152

Do not elect Viet nam to the United Nations Human Right council for the 2023-2025 term.

Tuan Nguyen (London, 2022-08-09)

#153

Tôi kí vì tôi phản đối độc quyền

thanh nguyen (London, 2022-08-09)

#154

Đã ký

Dawn Johnson (London, 2022-08-09)

#155

Vietnamese Communist Regime has no human rights!

Bao Nguyen (London, 2022-08-09)

#156

Vietnamese Communist Government has no human right for population.

Nguyen Thieu (London, 2022-08-09)

#157

Tôi kí vì muốn lấy lại công bằng cho dân chủ

Glenys Dean (London, 2022-08-09)

#158

công lý cho cô Trang

Phuong Nguyen (London, 2022-08-09)

#159

Vì thương vân an đòi lại công bằng cho PĐT

Nguyễn Thanh (London, 2022-08-09)

#160

Vietnam's idea of human rights would be no different to that of other communist countries - a privilege to be enjoyed only by elite party members.

tony nguyen (London, 2022-08-09)

#161

Viet Nam still put people in jails because they're speaking up about politics

Phuong Tran (London, 2022-08-09)

#162

Communist Vietnam Never had human rights

Tri Pham (London, 2022-08-09)

#163

Cộng-Sản Việt-Nam độc-tài. gian-ác...khoơng có nhân-quyền !

chinh my (London, 2022-08-09)

#164

No respect for human rights!

Canh Lam (TKO, 2022-08-09)

#165

Vì thương vân an đòi lại công bằng cho PĐT

Dat Dang (TKO, 2022-08-09)

#166

With all due respect, Vietnam's communist party doesn't give a shit about their people and their own country. They will put you behind the bars if you dared to raise your voices against them.

hung chu (TKO, 2022-08-09)

#167

Tôi mong thủ tướng chính phủ xem xét trường hợp khiến bức xúc gây phẫn nộ dư luận.

Vinh Pham (TKO, 2022-08-09)

#168

No freedom in Vietnam

Duc Pham (TKO, 2022-08-09)

#169

Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Phic Hdok (TKO, 2022-08-09)

#170

Muốn đòi lại sự công bằng cho cô Trang và muốn kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng, bởi chúng quá tàn nhẫn

Phuong Tran (TKO, 2022-08-09)

#171

Vietnamese government definitely not worthy to be a member of United Nations Human Rights

Tri Pham (TKO, 2022-08-09)

#172

Because they do not believe in human rights !!! They only believe in their rights !!!

chinh my (TKO, 2022-08-09)

#173

I'm signing because Vietnam has no human rights.

NGUYEN TIEN (TKO, 2022-08-09)

#174

Vietnam needs to address its internal human rights violation before they can have a word on World arena.

Dảng Việt (Hànội, 2022-08-09)

#175

Because Vietnam regime has a record of severe violences and abuse of human right

Dảng Tân (Hànội, 2022-08-09)

#176

I'm signing because I hate Vietcongs, evil communists!

Dảng Việt (Hànội, 2022-08-09)

#177

Tôi ký vì quá bức xúc trước thái độ và cách hành xử của chính phủ

Dảng Tân (Hànội, 2022-08-09)

#178

Daher unterstütze ich diese.

Phuong Thu (Hànội, 2022-08-09)

#179

I do not electVietNam to the United Nations Human Right Council for the 2023-2025 term.

Thúy Phượng (Hànội, 2022-08-09)

#180

Viet Nam communist never respect the religion freedom that they has signed!

Anh Nguyễn (Hànội, 2022-08-09)

#181

Đòi lại công bằng cho Pham đoan trang

Phuong Trieu (Hànội, 2022-08-09)

#182

Tôi ký vì quá bức xúc trước thái độ và cách hành xử của chính phủ

Huyền Trang (Hànội, 2022-08-09)

#183

The Vietnamese government violates its citizens' fundamental rights.

Huyền Trương (Hànội, 2022-08-09)

#184

Toi ky vi phan no

Phuong Nguyen (Hànội, 2022-08-09)

#185

chúng ta phải lên án hành động cực kỳ sai trái này

Anthony Mac (HồChíMinh, 2022-08-09)

#186

Tôi kí vì tôi phản đối độc quyền

Mai Lu (HồChíMinh, 2022-08-09)

#187

Communist Vietnam Never had human rights

Trang Nguyen (HồChíMinh, 2022-08-09)

#188

Vietnamese Communist Government has no human right for population.

Khánh Hòa (HồChíMinh, 2022-08-09)

#189

Vietnam violates and discredits the noble principles and ideals of the United Nations.

Vũ Khánh (HồChíMinh, 2022-08-09)

#190

Because they do not believe in human rights !!! They only believe in their rights !!!

Ngọc Nguyễn (HồChíMinh, 2022-08-09)

#191

communist VN very cruel

Hang Ngo (HồChíMinh, 2022-08-09)

#192

Die Menschenrechte werden in Vietnam zunehmend mit Füssen getreten. Je mehr Vietnam in die Weltgemeinschaft durch z.B. EVFTA, PCA, APEC ... desto mehr werden Menschenrechte in Vietnam verletzt.

Lan Ngô (HồChíMinh, 2022-08-09)

#193

There's no bright future for my country, even thought I know a lot of people (some are my dear friends) are fighting for justices everyday, but it will take a very very long time to educate people and make any small change.

Dào Nguyễn (Hồ, 2022-08-09)

#194

VIETNAM COMMUNIST NEVER RESPECT HUMAN RIGHT

Marty Ferguson (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#195

I'm signing because Vietnam has no human rights.

Minh Tran (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#196

Freedom Democracy and Human Rights for ALL.

Linh Lê (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#197

Tôi mong muốn bảo vệ quyền lợi cho ngôn luân tự do

Hoàng Mỹ (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#198

Freedom For Vietnam Now — Human Rights For Vietnam Now — No Communist — No Corruption

Hiền Phạm (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#199

phản đối hành vi bạo lực với đoan trang

Thị Thanh (ĐàNẵng, 2022-08-09)

#200

Tôi ký vì quá bất bình trước hành động dã man cho cô Trang

Hồng NhungĐinh (ĐàNẵng, 2022-08-09)Quảng cáo Trả phí

Chúng tôi sẽ quảng cáo bản kiến nghị này đến 3000 người.

Learn more...