Đề nghị giải đáp thắc mắc của cư dân trong việc quản lý vận hành chung cư Carillon 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---@o0o?---

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(v/v giải đáp thắc mắc của cư dân trong việc quản lý vận hành chung cư Carillon 7)  

Kính gửi:                     - Ban Quản Trị chung cư Carillon 7

Đồng kính gửi:            - UBND phường Tân Thới Hòa

                                 -    Phòng QLĐT quận Tân Phú.  

        Chúng tôi là một trong những cư dân đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Chung cư Carillon 7. Lời đầu tiên cư dân chúng tôi chân thành cảm ơn Ban Quản Trị (viết tắt BQT) trong việc: xung phong ứng cử vào vị trí BQT và nhiệt thành hô hào cư dân bầu BQT. Cảm ơn BQT đã đại diện cư dân Carillon 7 làm việc với các Cấp chính quyền trong thời gian qua vì môi trường sống an ninh, văn minh tại Chung cư. Liên quan đến công tác quản lý vận hành hiện nay tại Chung cư, chúng tôi có các câu hỏi sau:  

1.      Về phương hướng, kế hoạch hoạt động của BQT:

        Kể từ khi Hội nghị Nhà Chung Cư (viết tắt HNNCC)  tổ chức bầu BQT (ngày 02/04/2023) và Chính quyền có quyết định thành lập BQT (ngày 17/05/2023) đến nay, cư dân vẫn chưa biết phương hướng, kế hoạch hoạt động của BQT làm gì cho cư dân, cho chung cư trong ngắn hạn, dài hạn của nhiệm kỳ. Cũng như các giải pháp để phát triển cộng đồng cư dân, đảm bảo quyền lợi cho cư dân như BQT đã cam kết trong HNNCC. Thông tin mà cư dân nhận hiện tại chỉ là các khó khăn trong việc nhận bàn giao (quyền quản lý và 2% quỹ bảo trì) và các nội dung sẽ khiếu kiện lên các cấp chính quyền.

2.      Về phí quản lý:

-          Căn cứ theo điều 30 của TT 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, thì mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung sẽ được thu trên căn cứ như sau: “Trường hợp nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành do chủ đầu tư quyết định và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ; sau khi tổ chức được hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ do hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở thống nhất với đơn vị quản lý vận hành.”

-          Thực tế Chung cư Carillon 7 đã tổ chức HNNCC lần đầu ngày 02/04/2023, nhưng mới chỉ dừng lại ở nội dung bầu BQT và vẫn chưa bàn đến nội dung về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (* nội dung của HNNCC lần đầu theo mục 4 điều 13 của TT 02/2016/TT-BXD, trích dẫn cuối văn bản này). Vì vậy hiện tại cư dân chúng tôi vẫn đang phải đóng theo mức phí 11,000đ/ m2/ tháng theo hợp đồng mua bán đã ký với CĐT để tuân thủ trách nhiệm và nghĩa vụ của cư dân (theo điều 39, khoản đ – TT02/2016/TT-BXD), điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cư dân Carillon 7.

-          Về phía BQT, thông qua kênh zalo của cư dân, trong đó có đầy đủ các thành viên của BQT, và BQT thông tin đến cư dân, chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu BQT tổ chức họp với cư dân để cùng nhau thống nhất mức giá mới nhưng BQT vẫn phớt lờ chưa thực hiện, và viện dẫn lý do chưa nhận bàn giao nên không có cơ sở tính giá mới, điều này không đúng trích dẫn theo quy định TT02/2016.

3.      Về thông tin liên lạc, tương tác làm việc giữa BQT và cư dân:

    3.1    Hiện nay, những ý kiến góp ý thắc mắc chính thức của cư dân chúng tôi không biết gặp ai, ở đâu để được trao đổi góp ý xây dựng hoặc giải đáp? (Trong khi Theo quy định tại điều 10 Nội quy quản lý sử dụng nhà Chung cư thì BQT phải tổ chức bố trí thành viên BQT thường trực tiếp cư dân định kỳ vào ngày thứ 5 vào tuần cuối cùng của tháng, thời gian từ 19h-21h).

    3.2        Các văn bản thông tin chưa được công báo đầy đủ đến Cư dân: Thời gian qua, cư dân chỉ nhận được những văn bản 1 chiều do BQT gửi đi, còn những văn bản của Chủ Đầu Tư (viết tắt CĐT) gởi cư dân, hay những biên bản làm việc của các cấp chính quyền với các bên liên quan đều không được thông tin cụ thể, đầy đủ và kịp thời, điều này có thể gây ra những tranh luận trái chiều, gây mất đoàn kết, niềm tin giữa các bên (Cư dân – BQT – CĐT – Chính quyền).

    3.3        Liên quan đến vấn đề bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của cư dân tại Carillon 7: Từ sự vụ đáng tiếc tại Hà Nội, qua tìm hiểu thông tin về bảo hiểm này thì được biết:

-          Kể từ khi Cư dân vào ở Chung cư từ tháng 06/2021 đến nay, phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của cư dân đã được Chủ đầu tư hỗ trợ miễn phí, thời gian của hợp đồng BH đến hạn là ngày 26/08/2023.

-          Ngày 10/08/2023, BQT đã ký kết hợp đồng bảo hiểm mới. (BQT đã đề nghị CĐT chi hộ chi phí cho đơn vị bảo hiểm mới, cấn trừ lại sau khi quyết toán bàn giao chi phí).   Chúng tôi thắc mắc:

a.   Bảo hiểm cháy nổ cho cư dân tại chung cư là bắt buộc và chi phí bảo hiểm mà CĐT đóng trước và cấn trừ khi quyết toán bàn giao cũng là nguồn phí của Cư dân, vậy tại sao Cư dân không được biết, không được phổ biến thông tin? (kể cả văn bản phản hồi của CĐT về bảo hiểm này);

b.   Chi phí hợp đồng mới cao hơn hợp đồng cũ của chủ đầu tư là 10%? (văn bản phản hồi của CĐT ngày 02/08/2023 có đề cập về những ưu đãi về giá trị tăng thêm cho cư dân và BQT khi kế thừa đơn vị bảo hiểm cũ như sau:

+   Thưởng do không yêu cầu bồi thường với giá trị 10% phí bảo hiểm trước thuế của cả hợp đồng

+   Chung cư ca7 đang được hưởng chính sách ưu đãi miễn phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng);

4        Về cách tương tác làm việc của BQT với CĐT và các cấp chính quyền:

        Nguyên thời gian qua, BQT liên tục “tự phát và vội vã” gửi đơn kiện cáo và truyền thông ra bên ngoài. Việc làm này cư dân chúng tôi nhận thấy chỉ làm gia tăng, đào sâu thêm khoảng cách giữa các bên (càng gây thêm bất lợi khó khăn cho tất cả, thời gian thêm kéo dài), hơn nữa cũng làm ảnh hưởng rất lớn tới giá trị tài sản và giá trị văn hóa của cư dân và của Chung cư Ca7.

        Cư dân chúng tôi xét thấy cách làm việc nêu trên chưa kịp mang lại kết quả gì mà ngược lại đã gây hoang mang, tranh luận trái chiều và tốn kém thời gian của cư dân khi phải liên tục theo dõi diễn tiến, đồng thời đặt cư dân vào thế đối đầu với tất cả các bên từ CĐT đến chính quyền địa phương, điều này đi ngược lại với tinh thần muốn xây dựng môi trường và văn hóa đoàn kết, cùng phát triển của cư dân Carillon 7.  

        Trên đây là tất cả ý kiến tổng hợp từ tình hình thực tế thời gian qua tại Chung cư, Vì quyền lợi chung của toàn thể cư dân Carillon 7, bằng văn bản này tập thể cư dân chúng tôi đề nghị BQT giải đáp xác thực cho cư dân chúng tôi được biết. Qua văn bản này, Cư dân chúng tôi thông tin đến Quý UBND Phường Tân Thới Hòa / UBND Quận Tân Phú / Phòng QLĐT Quận Tân Phú để hỗ trợ phúc đáp / hướng dẫn cho cư dân chúng tôi theo nội dung đề nghị trên.  

       Trân trọng cảm ơn! -

------------------------------------------------------------------------------------------------

        Nội dung văn bản trích dẫn như sau: * Căn cứ theo mục 4 điều 13 của TT 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, thì Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định các nội dung sau đây:

a) Quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất thường);

b) Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, tên gọi của Ban quản trị, số lượng, danh sách thành viên Ban quản trị, Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư có thành lập Ban quản trị);

c) Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có);

d) Các nội dung quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều này; riêng đối với giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở quy định của Quy chế này và thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành;

đ) Các khoản kinh phí mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng góp trong quá trình sử dụngnhà chung cư;

e) Các nội dung khác có liên quan.